PERSONLIG GENNEMSLAGSKRAFT

....på den gode måde

Per Spangsberg

PERSONLIG GENNEMSLAGSKRAFT - PÅ DEN GODE MÅDE

Åbent kursus i København 21. - 22. april 2022

PÅ KURSET LÆRER DU:

 • at sige det du vil – på det rigtige tidspunkt
 • at være imødekommende – med myndighed
 • at tilpasse din gennemslagskraft til situationen
 • at bruge din krop og din stemme optimalt
 • at styrke dit selvværd og håndtere nervøsitet

EFTER KURSET KAN DU:

 • gøre din mening gældende og få mere indflydelse
 • tage plads uden at støde andre
 • give plads til andre uden at miste autoritet
 • opnå mere synlighed
 • optræde med større mod og ro

"..På kort tid opbygger han tillid og villighed til at kaste sig ud i eksperimenter, som ingen havde drømt om inden. Per gør sine deltagere gode."

Gert Rosenkvist - Chefkonsulent, RosenkvistConsult

KURSUSPLAN

Torsdag d. 21. april

VELKOMST

 • Kaffe/the m. morgenbrød
 • Præsentation
 • Plan – Metoder
 • Øvelse

 

PERSONLIG GENNEMSLAGSKRAFT – HVORFOR?

 • Dine forventninger
 • Dine styrker
 • Eksempler på forskellige slags gennemslagskraft

 

”PÅ DEN GODE MÅDE” – HVAD BETYDER DET?

 • Assertiv kommunikation
 • Hvilken type er du?
 • Hvor og hvornår er du aggressiv, undvigende eller assertiv 
 • Test

 

SAMTALETEKNIK 1

 • Taleteknik
 • Spørgeteknik
 • Lytteteknik

 

VIL – KAN – SKAL

 • Du har rettigheder som menneske– tør du bruge dem?
 • Hvad sker der, hvis du bruger dine rettigheder?
 • Hvad er dine værdier og drømme?
 • Hvad kan du og hvad ville du gerne kunne?
 • Hvordan harmonerer det med dine pligter?

 

STATUS-BEGREBET

 • Formel status – hvad er din placering på jobbet, blandt vennerne og derhjemme?
 • Retorisk status – hvordan  taler du?
 • Visuel status – hvordan ser du ud?
 • Fysisk status – hvad udtrykker du med din krop og stemme?

 

KROPPENS SPROG – NONVERBAL ADFÆRD

 • Øjenkontakt – hvor, hvordan og hvor meget?
 • Mimik – ansigtets sprog
 • Kroppens holdning, placering i rummet, skal jeg gå eller stå?
 • Arme og hænder – gestik som understøttende aktivitet.

 

Fredag d. 22. april

VELKOMST

 • Kaffe/the m. morgenbrød
 • Siden i går – tanker og spørgsmål
 • Plan for dagen
 • Øvelse

 

SITUATIONSFORNEMMELSE – KONTEKST

 • Hvornår er du ekstrovert/introvert?
 • Hvornår er du for meget… eller for lidt?
 • Mennesker er forskellige og oplever verden forskelligt
 • Vi agerer forskelligt afhængigt af situationen

 

PSYKOLOGISK INDSTILLING

 • Selvtillid og selvværd – hvad er forskellen?
 • Nervøsitet – hvordan håndterer du den?
 • Motivation – hvordan overbeviser du dig selv og andre?

 

TILKNYTNINGSADFÆRD

 • Imødekommende eller afvisende
 • Hvor, hvornår, hvor meget og over for hvem?
 • Tilknytningsudvikling og tilknytningsmønstre

 

STEMMEN

 • Hvordan bruger du din stemme?
 • styrke-øvelser
 • tempo-øvelser
 • tonefalds-øvelser
 • klang-øvelser
 • artikulation, fyldord og lyde – øvelser

 

SAMTALETEKNIK 2

 • Taleteknik
 • Spørgeteknik
 • Lytteteknik

 

AFSLUTTENDE TANKER

 • Hvad er dine styrker nu?
 • Hvad vil du bruge din nye gennemslagskraft til?
 • Evaluering

 

 

Se yderligere forklaring på nogle af begreberne her.

”…Fedt at have få nogle ting og tanker med i rygsækken, som man virkeligt kan bruge, både på arbejdet og i privaten.”

Lærke Marie From Nielsen​ - Ernæringsassistent

”…du fik mig til at føle mig mere værd, end jeg har gået og tænkt om mig selv på det sidste. Tak for det!”

Bettina Christiansen - Helsingør Kommune

Det praktiske

ANTAL DELTAGERE:
Max. 10 deltagere.

PRIS:
Kr. 7.800 + moms.
Mulighed for kollega rabat. Kontakt os og hør nærmere.

Under særlige omstændigheder oprettes kurset i en billigere “unplugged” version for private, der ikke har en virksomhed, som bakker op økonomisk.
Kurset har samme høje kvalitet, men foregår i mere beskedne rammer.
Kontakt os og hør nærmere!

FORPLEJNING
Hver dag får vi morgenmad, frokost, vand, kaffe eller the samt frugt. (Giv besked inden kursusstart, hvis du har særlige ønsker)

UNDERVISER
Per Spangsberg. Læs om Per her.


TID:
To dage fra torsdag d.21. til fredag d. 22. april 2022.
Begge dage fra 9.00 – 17.00

 

STED:
Teater ZeBu, Øresundsvej 4-6, 2300 København S.

TRANSPORT
Bus 5C,  250S og 77, stopper lige rundt om hjørnet på Amagerbrogade. 

Metro:
Nærmeste metrostationer er Amagerbro og Lergravsparken blot ti min. til fods.

Teatersalen hos ZeBu

Vi har både teatersalen og foyeren til rådighed.
Det giver masser af plads til Corona-afstand og øvelser!

PARKERING:
Der er mulighed for at parkere i de omkringliggende gader. 
Hvis du parkerer i kvarteret fra Øresundsvej i retning væk fra Københavns centrum, er parkering oftest gratis.
I retning ind mod Københavns centrum skal du oftest betale.
Det kan være svært at finde en plads, så kom i god tid.

Jeg synes at Per med sine menneskelige og faglige kompetencer, skaber et refleksions rum, som bærer præg af en uhøjtidelig og rar stemning. Et rum hvor ressourcer bliver foldet ud til videre brug."

Conni Elisabeth Andersen, bofællesskabet Josephinehøj, Gentofte Kommune.

Ordliste

Hvordan styrker jeg min selvtillid og mit selvværd?
Og hvad er egentlig forskellen?

Hvordan kontrollerer jeg min nervøsitet, så den bliver til en ressource?

Hvad er motivation og hvad motiverer mig – hvor, hvornår og med hvem?

“Personlig gennemslagskraft – på den gode måde” tager udgangspunkt i et af hovedpointerne fra Assertiv kommunikation. Nemlig det, at vi mennesker har en række grundlæggende rettigheder.

Et par eksempler:

 • Du har ret til at tage ansvaret for dit eget liv
 • Du har ret til at have dine følelser og give udtryk for dem
 • Du har ret til dine ønsker og behov
 • Du har ret til at betragte dine ønsker og behov som lige så vigtige som andres
 • Du har ret til dine holdninger og til at være uenig
 • Du har ret til at tage og begå fejl
 • Du har ret til ikke at ville
 • Du har ret til…

At du har rettigheder betyder naturligvis ikke, at du kan håndhæve dem og undgå konsekvenser. Det er klart. Ikke mindst fordi de andre har de samme rettigheder som dig.

Men nogle gange koster det noget at stå ved sig selv!

Personlig gennemslagskraft handler ikke kun om at brænde igennem.

Det drejer sig i høj grad om, at skrue tilpas meget op for blusset.
Ikke for meget og ikke for lidt.
Det kræver, at du har en stor forståelse af konteksten:

 • Hvem er du sammen med og hvordan er jeres relation?
 • Hvor er du?
 • Hvornår og hvad laver du?
 • Oplevelsesfirkanten er et let anvendeligt værktøj, der skaber overblik over, hvordan vi oplever verden
 • Vi kommer tit til at blande fakta – det der rent faktisk skete – sammen vore tanker om det der skete.
  Det resulterer ofte i antagelser og følelser, der ikke er hensigtsmæssige… og så kommer vi nemt til at reagere på falske forudsætninger.
 • Oplevelsesfirkanten hjælper os til at adskille fakta, tanker, følelser og behov
  Det giver overblik!

Retorisk status drejer sig om indholdet i det, du siger.

For eksempel:

 • Kritiserer du, roser du eller giver du en undskyldning
 • Kommer du med en anmodnig, en bøn eller giver du en ordre
 • Er du sjov og fortæller en vittighed?
 • Er det kloge ord på et højt fagligt niveau?
 • Bruger du lange sætninger med omvendt ordstilling, indskudte sætninger eller korte klare udsagn?
 • Hvordan spørger du – åbent, lukket, ledende…?
 • Bruger du smarte buzzwords, fremmedord, metaforer, poetiske vendinger eller er du konkret og kontant?

TALETEKNIK

Det er vigtigt at du ved hvad du vil sige, men også hvad du ikke vil sige. Og det er vigtigt at være bevidst om, hvorfor du vil sige det og hvordan du vil gøre det.

LYTTETEKNIK

At lytte er mere end bare høre efter. Hvis du lytter aktivt og anerkendende, bliver samtalen blive mere behagelig og konstruktiv.

SPØRGETEKNIK

De rigtige spørgsmål kan give samtalen mere dybde, en ny drejning eller bringe samtalen tilbage på sporet.

De rigtige spørgsmål giver samtalen dynamik og kan åbne for nye muligheder.

De forkerte spørgsmål, kan afspore samtalen og skabe modstand.

 • Fysisk status er en vigtig del af vores non-verbale adfærd – vores kropssprog
 • Fysisk status handler om det du gør med din krop og din stemme – ikke det du er
 • Fysisk status er evolutionært betinget og repræsenterer en millioner af år gammelt kommunikationsform, som vi har anvendt, siden vi kravlede op på land som en mellemting mellem en fisk og en skrubtudse
 • Det blev hurtigt vigtigt for os, at være i stand til at signalere styrke og dominans for at fastholde vores plads i hierarkiet
 • Nutidens mennesker udtrykker og aflæser også styrke og dominans – eller fysisk status, som vi kalder det her
  Vi gør det mere afdæmpet, men vi gør det hele tiden, fordi vi er kodede til det – derfor kan vi ikke lade være

Ud fra måden hvorpå vi har øjenkontakt med vores samtalepartner, vurderer og udtrykker vi graden af nærhed/afvisning samt ærlighed/utroværdighed.
Hvor kigger du hen, når du taler med nogen? På dine fødder? På den andens fødder? Eller den andens øjne?
Og hvordan og hvor længe?

Et tonefald kan udtrykke foragt, latterliggørelse eller vrede – men det kan også udtrykke empati, medfølelse og accept.
Ved du, hvordan du skal regulere din stemme, så den understøtter dit budskab bedst muligt?

Over for din samtalepartner kan din kropsholdning afspejle den status, du har eller ønsker at have.
Din krops retning –  vender du dig bort eller ej – viser i hvilken udstrækning du ønsker nærhed eller afstand.

Især i gruppesammenhænge har din placering i rummet stor betydning for din status. Er du i centrum eller er du i yderkanten? Går du? Sidder du? Står du? 

Mimik er ansigtet sprog
I ansigtet udtrykkes og aflæses følelser – i større eller mindre grad og mere eller mindre bevidst.
Et ansigtsudtryk kan vise nysgerrighed, anerkendelse og medfølelse – men også dom og diskvalificering.
Hvilken historie fortæller dit ansigt?

Gestik er armenes og hændernes sprog.
Med din gestik kan du tydeliggøre og udtrykke sikkerhed – men også forvirre og afspejle nervøsitet og bekymring.
Hvordan bruger du dine hænder og arme?

 • Vi opfatter det som afgørende, at deltagerne afprøver det de lærer i praksis. Derfor træner vi meget.
 • På kurset lægges der vægt på at få skabt et trygt ”laboratorium”, hvor det er tilladt at begå fejl, og hvor man kan modtage konstruktiv feedback.
 • En del af træningen er arbejdet med små cases og situationer, hvor deltagerne medbringer ”sager” fra deres egen virkelighed. Her kan man afprøve teknikker og metoder, og undersøge om det åbner op for alternative løsninger.

Hvad vil du gøre i fremtiden?

Du har dine særlige styrker, som det vil give mening at fokusere på.
Omvendt har du sikkert også en række svage sider som bør styrkes… eller som du bliver nødt til at leve med.

Hvordan vil du gøre?

Vi tilpasser gerne kurset og kommer ud på jeres virksomhed.

Skriv eller ring og hør nærmere.

Kurset er for dig, der gerne vil udvikle din personlige gennemslagskraft.
Vi fokuserer ikke kun på, hvordan du øger din gennemslagskraft, men også på hvordan du regulerer gennemslagskraften efter situationen.
Det er det, vi mener med “på den gode måde”.